I Reden kan altid kontaktes, om det er via telefon eller en aftale om en rundvisning og en kop kaffe.

Kontakt forstander Vivi Ravnskjær Terp, t. 3038 9292.

Målgruppen

I Redens målgruppe er børn/unge i alderen 7-18 år med psyko- /sociale problemer, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser. Der er mulighed for efterværn frem til det 23. år

Børnene/ de unge er præget af at være kontaktangste/svage, appellerende, konfronterende eller depressive.

Vores børn har for fleres vedkommende forskellige diagnoser – så som ADHD, Asperger, tilknytningsforstyrrelser m.v. Vores primære arbejde handler om at skabe relation, relation og relation!

Vi har fokus på:

  • At barnet/den unge bliver set, hørt og inddraget.
  • At der er plads til at vise sorg, vrede og glæde.
  • At styrke ressourcer og selvværd.
  • Barnets/ den unges historie og relationer.
  • Det gode og det svære.

Kontakt I Reden:
Tlf: 30389277, 30389274 Mail: Ireden@underkastanien.dk