Tilkaldevikar med interesse for anbragte børn & unge

Kan du lide at være sammen med børn og unge, der har behov for kærlig omsorg og trygge daglige rammer?
Kan du lide at arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer?

– Så er du højst sandsynlig vores nye tilkaldevikar til I Reden.

Vi er 25 engagerede medarbejdere med pædagogisk baggrund og mangeårig erfaring i arbejdet med børn og unge, der ofte har psykosociale problemer, været udsat for omsorgssvigt og har tilknytningsforstyrrelser. På opholdsstedet I Reden er vi 8 faste medarbejdere og nogle fast tilknyttede vikarer. Der bor p.t. 10 børn og unge på opholdsstedet i alderen 9-22 år. Der er pædagoger på arbejde hele døgnet rundt også i weekender og på helligdage.

Vi arbejder anerkendende og omsorgsfuldt med relationer.

Vi bekender os ikke til en enkelt teoretisk referenceramme.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte og vores filosofi er, at børnenes og familiens problemer er nuancerede, men at der også vil være fællestræk. I erkendelsen af de vanskeligheder vi møder hos vore børn, arbejder vi med vedholdenhed og griber ind ved uhensigtsmæssig adfærd.

Vi drager omsorg for den enkelte ved at vægte det empatiske sprog højt.

Vi tror på anerkendelse, og at der bag adfærden er en positiv hensigt.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns erfaringer, ressourcer og kompetencer. Vi ser fællesskabet som et sted, hvor man kan øve sig i at udvikle kompetencer og kvalifikationer til at kunne klare sig i livet.

Hvad er vores styrker? Først og fremmest så VIL vi Under Kastanien, og de børn og unge, som bor hos os eller på anden vis er afhængig af vores professionelle kompetencer.
Vi har i over 25 år løbende omstillet og udviklet os i takt med samfundets udvikling, den socialfaglige udvikling og den politiske virkelighed.

Vi finder altid en løsning.
Vi har nogle medarbejdere, der er fagligt dygtige, loyale, engagerede og fleksible.
Vi opnår rigtig gode resultater med vores børn og unge.

Hvad forventer vi af dig?
Du skal have erfaring i at arbejde med børn og unge med forskellige sociale og personlige udfordringer.
Du skal have et højt refleksionsniveau og en god selvindsigt.

Du skal have en socialfaglig uddannelse eller være godt i gang med en socialfaglig uddannelse.

Du skal have ro i maven, så du kan indgå i et anerkendende og mentaliserende samspil med børn og unge.
Du skal i jobbet give noget af dig selv – det har vores børn og unge krav på.
Du skal VILLE os – børnene og de unge og dine kollegaer.

Et job, der vil give dig en lang række af positive opgaver og oplevelser.
Du lærer nogle fantastiske mennesker at kende og kommer til at arbejde med dem dagligt.
Du vil opleve glæden ved at se børn og unge udvikle sig positivt.
Du vil også få dage, hvor du vil møde modstand af forskellig art – det vil udvikle dig.
Du vil få et job, som du får vanskeligt ved at forlade.
Du kan også få lov til at arbejde i weekender og på helligdage

Ekstern supervision og et fagligt udviklende miljø.

Har du brug for yderligere oplysninger kan du med fordel besøge vores hjemmeside www.underkastanien.dk.

Du er også velkommen til at ringe til forstander

Vivi Ravnskjær Terp på t. 3038 9292.

Ansøgning kan løbende fremsendes.

Kortfattet motiveret ansøgning og CV sendes til

Forstander Vivi Ravnskjær Terp

vivi@underkastanien.dk

mrk. ”Tilkaldevikar I Reden”.