Kvisten kan altid kontaktes om det er via telefon eller en aftale om en rundvisning og en kop kaffe.

Kontakt forstander Vivi Ravnskjær Terp, t. 3038 9292, m. vivi@underkastanien.dk

Målgruppen

Kvisten er kort sagt et familiestøttende behandlingstilbud til børn og unge med vanskeligheder. Kvisten tilbyder aflastning på hverdage, i weekender og i ferieperioder, samt samtaler og støtte i familier.
Børnene og de unge i Kvisten er i alderen fra 4 – 17 år.

Nogle af de udfordringer, vi har en lang erfaring med, er: Angst, social fobi, selvskadende adfærd, ADHD, omsorgssvigtet, asperger, tilknytningsforstyrrelser, manglende social træning, psykosomatiske symptomer, udadreagerende adfærd, vanskeligheder ved at indgå i grænser og rammer.

Disse udfordringer er ikke nødvendigvis udfordringer hos barnet/den unge. Der kan være udfordringer i familien der gør, at barnet, den unge og familien ønsker støtte fra Kvisten. Kvisten henvender sig altså også til familier, der efterspørger værktøjer til at videreudvikle relationen til deres barn, samt at støtte deres børn til at komme igennem de udfordringer, de møder. Kvisten støtter forældre der pga. personlige udfordringer, har vanskeligt ved at støtte deres børn i en positiv udvikling. Kvisten støtter ofte familier der har negative erfaringer med offentlige myndigheder og tidligere samarbejdspartnere.

Kvisten kan støtte op om mange forskelligartede vanskeligheder og behov, og vi er derfor være grundige i visiteringen, så børnene og de unge kommer i aflastningsforløb, der understøtter deres behov. Kvistens børne- og ungegrupper er delt op efter alder, så vi på den måde kan rette aktiviteter og strukturen i huset optimalt.

Vi ser på hele familien, og vi er tovholder og brobygger mellem barn, familie, skole, kommune ol. Vi er med til at skabe tydelighed omkring barnets/den unges ressourcer og handlemønstre, og derved er vi med til at skabe tydelighed omkring barnets/den unges fremadrettede behov. Kvistens kerneydelse er at skabe positiv udvikling for børn, unge og familier i og efter aflastningsforløbet.

Det er en væsentlig del af Kvistens opgave, at vi dokumenterer og tydeliggør ressourcer i familien.

Vi er en værdiorienteret organisation, men ser en sammenhæng mellem mål, indhold, metode og evaluering.

Kvisten
Kvistrupvej 34
6100 Haderslev
Mobil: 51594446/51594447

Forstander
Vivi Ravnskjær Terp
Mobil: 30389292
Vivi@underkastanien.dk