Nr. 30 er et tilbud i fortsat udvikling.

Vi tilbyder både efterværn og voksenstøtte samt mere specialiserede mentoropgaver.

Vi har stor erfaring med børn og unge med angstproblematikker, og medarbejderne er uddannet i den kognitive behandlingsmetode Cool Kids/Chilled.

Kontakt forstander Vivi Ravnskjær Terp

t. 30389292, m. vivi@underkastanien.dk

Målgruppen

Tilbuddet henvender sig til alle unge til det fyldte 23. år, der har behov for et tilbud om en overgang fra anbringelse til egen bolig, eller unge der p.g.a. svære kår i fx hjemmet ønsker en struktureret hjælp og støtte til at komme i positiv udvikling.

Nummer 30 henvender sig til unge der har brug for voksenstøtte til at udvikle personlig og social stabilitet, og til afklaring af egne fremtidsmuligheder, samt unge der kan profitere af at deltage i Nummer 30´s netværk.

Nr. 30 har en specialiseret erfaring i at støtte børn og unge med angstproblematikker, og vi tilbyder forældreforløb. Medarbejderne er uddannet i den kognitive behandlingsmetode, Cool Kids og Chilled. Cool Kids/Chilled er et behandlingsprogram, der bygger på kognitiv adfærdsterapi. Igennem Cool Kids lærer børnene, hvordan angst opstår, og de lærer om sammenhængen mellem tænkning, følelser, krop og handling. Derudover lærer de, at tanker kan styres, og at der findes alternative tanker, som kan udfordre og reducere følelsesmæssigt ubehag, kropslige gener og uhensigtsmæssig adfærd. Ligeledes er forældreinddragelse en stor del af Cool Kids tilgangen.

Samtidig henvender Nummer 30 sig til familier, der har brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen – støtte til at løse konflikter – støtte til at etablere et positivt samspil, samt støtte og hjælp til at skabe et trygt hjem for børn og forældre.

Nummer 30 modtager alle unge og familier der ønsker at samarbejde, og som ønsker at modtage støtte til personlig udvikling. Der findes ingen problematik der er for vanskelig og som ikke passer ind, men alt afhænger af den unges og familiernes motivation for at indgå i positive relationer og for at ændre evt. tidligere negativ adfærd.

Nummer 30 har et hus i Haderslev midtby, som danner ramme om fælles madlavning, netværksdannelse, fælles aktiviteter som filmaften, fællesmøder, temaaften ol.

Strukturen i huset kan variere, da den skal være meningsfuld for de tilknyttede unge. De fleste af vores unge bruger huset meget, og kommer ofte forbi for at få en snak med de voksne, møde de andre unge, eller til at sidde lidt i fred og ro ved en computer.

Flere af de unge har deres primære sociale netværk i Nummer 30, og vores sociale fællesskab bliver højt prioriteret af både unge og mentorer.

 

Nummer 30
Apotekergade 3B
6100 Haderslev

Mentor Jesper Fugl 30389278 – jefu@underkastanien.dk
Mentor Tenna Thomsen – tenna@underkastanien.dk
Mentor Palle Mikkelsen 30389276 – palle@underkastanien.dk
Forstander Vivi Ravnskjær Terp 30389292 – vivi@underkastanien.dk